Fotografi er ikke, hvad det har været. Mediet knupskyder i disse år og udvikler sig i en lang række nye og uforudsigelige retninger. Den klassiske bestemmelse af fotografiet og af fotografens professionsbundne domæne er i færd med at blive omdefineret: Mediet bliver anvendt af udøvere, som ikke definerer sig selv som fotografer, samtidig med at flere og flere fotografer inkorporerer andre medier i deres praksis.

Inden for den modernistiske forståelseshorisont forsøgte man at bevare det fotografiske medium ubesmittet af andre kunst- og kulturformer. Man søgte med andre ord at indskrænke dets udfoldelsesmuligheder til dét, som man anså for at være det essentielle, nemlig udforskningen af fotografiets mediespecifikke karakteristika og dets formelle problemstillinger. I dag er man ikke længere så optaget af at diskutere fotografiets såkaldte ontologiske status og afgrænse fotografiets felt. Credoet om medium- og genrespecificitet er erstattet af de nye udøveres skævttænkende omstillingsparathed, og fokus rykket over på undersøgelsen af det fotografiske som en udtryksmæssig effekt, der på forskellig vis kan kombineres med andre kunstformer. Denne effekt er hverken knyttet til bestemte materialer, fremkaldelsesformer eller på forhånd fastlagte konventioner. Den udgør en flydende og foranderlig størrelse, der sagtens kan inkludere andre medier og metoder end dem, som normalt associeres med fotografi.

I dette nummer af FILTER sætter vi fokus på de forandringer, som den fotografiske praksis undergår. Vi åbner magasinet for kunstnere, der arbejder i grænsefeltet mellem fotografi og henholdsvis lyd (Jacob Kirkegaard, Paul Kleefeld), tekst (Karen Blixen, Eva Tind Kristensen), maleri (Gunnel Wåhlstrand), punktskrift (Gerardo Nigenda), film (Andrej Tarkovskij, Christian Uchtmann) og skulptur / installationskunst (Thilo Frank). Desuden bringer vi en artikel af kunsthistorikeren Christine Gückel, der trækker linjer mellem samtidens hybride eksperimenter og 60’erne og 70’ernes avantgardebevægelser samt en artikel af journalist Øivind Holtermann, som diskuterer de nye multimedieproduktioners betydning for pressefotografiet.