Nordic Now!

Publikation om nordisk samtidsfotografi

GENNEMSE BLADET HER Browse icon

FILTER #6 er et fælles særnummer lavet i samarbejde med det norske fototidsskrift Objektiv og det finske fototidsskrift Photo Raw.

Baseret på et seminar, der fandt sted under Copenhagen Photo Festival 2012, samler publikationen fotografer, kritikere og forskere fra Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark for at præsentere deres synspunkter og tanker om moderne nordisk fotografi. Det er centreret omkring fem tendenser, som lige nu karakteriserer nordisk fotografi - udvalgt af redaktionen:
Privat og fantastisk fotografi, hybrider mellem fotografi og andre medier, en tilbagevenden til analoge teknikker og de ​gennemgribende forandringer, som dokumentargenren undergår ved at række ud mod eller blande sig med andre genrer og andre medier og sætte spørgsmålstegn ved og skubbe grænserne for, hvad der kan defineres som dokumentar.

Særnummeret indeholder tekster af Anna Tellgren fra Moderna Museet i Stockholm og Mette Sandbye, lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, og interviews med folk fra forskellige fotografiske institutioner, som Timothy Persons, kurator ved Galleri TAIK og stifter af hvad, der er blevet kendt som Helsinki School, Nils Vik fra den norske avis DN og Maria Karen Sigurdardottir fra Reykjavík Museum of Photography.

Desuden vil særnummeret præsentere arbejder fra både kendte og spirende nordiske fotografer, såsom JH Engström, Astrid Kruse Jensen, Marie Sjøvold, Nelli Palomäki, Ditte Haarløv Johnsen, Petúr Thomsen og Eline Mugaas.

Se www.nordicnow.net for yderligere information.


 

FILTER er det eneste magasin i Norden, som i bred forstand undersøger fotografiets påvirkning af den måde, vi lever vores liv på og bedriver politik, videnskab og kunst på. Uafhængigt af museer, institutioner og interesseorganisationer udgør FILTER en platform for nuanceret debat om fotografiets rolle i den visuelle kultur, og underlægger mediet forskerens, journalistens og kritikerens undersøgende blik.

Med portfolier fra danske og udenlandske fotografer, dybdegående artikler, interviews og anmeldelser præsenterer FILTER fotografiet i al sin mangfoldighed. Magasinet inkluderer både forskellige typer af fotografi (amatør-, kunst-, presse-, mode-, og reklamefotografi såvel som den videnskabelige og sociale brug af mediet) og videreformidler forskellige tilgange til mediet (fototeori, antropologi, journalistik, kunsthistorie, kulturhistorie, filosofi etc.). Desuden indrager magasinet samtidsfotografi såvel som ældre fotografisk materiale i sine udgivelser. Hvert nummer er centreret omkring et tema. Hidtil: Fotogen, rum, normal, forsvindinger og hybrid.


Ansvarshavende redaktør: Camilla Kragelund

Redaktion: Camilla Kragelund, Sabine Nielsen,  

Magasinlayout: Pleks

Webmaster: webmaster@filterforfotografi.net